อัตราค่าบริการ

Happy Cats House บริการรับฝากน้องแมวโดยไม่ขังกรงมีที่ให้น้องเดิน ห้องแอร์ขนาด 4.8*1.9 อุปกรณ์พื้นฐานครบถ้วน
พักได้ 2 ตัว เพิ่มตัวต่อไปตัวละ 80 บาท สูงสุดต่อห้อง 7 ตัว

วันละ 300 บาท